HAR DU ONDT I LIVSKVALITETEN?

Livskvalitet handler om at kunne skabe trivsel på alle livsområder, - det fysiske, det psykiske, det sociale og det åndelige/eksistentielle område

Det handler bl.a. om at kunne
      - mestre kritiske situationer 
      - håndtere negative følelser
      - undgå uhensigtsmæssig adfærd
      - undgå afhængighed
      - hindre eller mestre tilbagefald
      - løse problemer
      - være sammen med andre uden at miste sig selv
      - sætte mål og handle på dem
      - mærke, hvad man har behov for
      - gå efter og udtrykke, hvad man har behov for
      - leve med det, man ikke kan ændre
      - finde ud af hvem, man er
      - finde en mening med livet

Uanset hvor dit problem ligger på denne liste, så har jeg forandringsværktøjer, der kan hjælpe dig til at blive din egen problemknuser og livskvalitetschef.

Jeg tilbyder individuelle samtaler, parsamtaler, pårørendesamtaler, udviklingsgrupper, rådgivning pr. mail, kursus pr. mail - bl.a. alkoholbehandling

Jeg benytter mange metoder, men alle inden for en  problem- og løsningsfokuseret kognitiv referenceramme (se særligt menupunkt):
Den kognitive adfærdsterapi, - elementer fra oplevelses-orienteret terapi, - struktureret tilbagefaldsforebyggelse, - assertionstræning, - netværksforstærkende tilgang (CRA).
Inden for en kristen ramme tilbydes sjælesorg (åndelig vejledning)

Som særligt ekspertiseområde tilbyder jeg alkoholbehandling.

Bemærk, at jeg ikke i øjeblikket praktiserer privat, - men kontakt mig alligevel, hvis du synes, at det ovennævnte virker meningsfuldt og brugbart for dig, - så kan vi måske alligevel lave en aftale om et samarbejde.